Płać za wydajność
(P4P) Program

CountyCare is pleased to offer providers a pay-for-performance (P4P) program in 2023.

 Program P4P zapewnia prostą, skoncentrowaną i satysfakcjonującą strukturę premii za wysoką jakość wyników.

Plik Definicje i kody miar P4P przedstawia listę mających zastosowanie środków i zgodnych kodów oraz opisuje sposób oceny wyników i obliczania płatności końcowych. Skrócona tabela referencyjna środków P4P zapewnia ogólny przegląd programu.

Oczekuje się, że świadczeniodawcy County Care będą zapewniać wysokiej jakości opiekę, postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi praktyki zamieszczonymi na stronie internetowej CountyCare i promować samodzielne zarządzanie członkami poprzez uzyskanie potrzebnej opieki. Ponadto opieka zapewniana w tym roku kalendarzowym często będzie wspierać zgodność z przyszłorocznymi miarami HEDIS, ponieważ pomiary są zgodne z klinicznie odpowiednimi okresami wstecznymi.

Pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z przedstawicielem ds. Relacji z dostawcami lub zadzwoń do działu ds. Relacji z dostawcami pod numer (312) 864-8200.

Polski