Uprzednie zezwolenia

Niektóre usługi wymagają uprzedniej zgody CountyCare, aby otrzymać zwrot kosztów na rzecz usługodawcy.

Wszystkie usługi poza siecią i poza stanem wymagają uprzedniej zgody, z wyjątkiem usług opieki w nagłych wypadkach i planowania rodziny.

Pytania? Zadzwoń do CountyCare Medical Management and Prior Authorization Department pod numer 312-864-8200 / 855-444-1661.

Aby zwiększyć efektywność i ułatwić śledzenie, prześlij wniosek o uprzednią autoryzację medyczną za pośrednictwem CountyCare Portal Lekarza. Kliknij tutaj, aby się zalogować i dowiedzieć się więcej.

Wnioski o uprzednią zgodę medyczną można również składać faksem na adres Formularz uprzedniej zgody pacjenta hospitalizowanego lub Formularz uprzedniej zgody ambulatoryjnej do:

  • Wcześniejsza zgoda na leczenie szpitalne: 1-800-856-9434
  • Uprzednia autoryzacja ambulatoryjna: 1-866-209-3703

W przypadku wniosków o autoryzację w dziedzinie onkologii medycznej (osoby dorosłe), kardiologii, radiologii lub radiologii onkologicznej:

  • Zadzwoń: 888-999-7713 (opcja 1)
  • Faks: 702-726-5186
  • Kliknij tutaj aby odwiedzić portal internetowy New Century Provider.

Formularze prośby o leczenie: