Kryteria kliniczne dla wcześniejszych zezwoleń

Enhanced Respiratory Care (ERC)

ERC Hospital Flyer

Wytyczne kliniczne dotyczące farmacji

Zasady i procedury kliniczne

Zasady dotyczące leków medycznych dotyczące uprzedniej autoryzacji

Wytyczne kliniczne dotyczące farmacji

Zasady i procedury kliniczne

Zasady dotyczące leków medycznych dotyczące uprzedniej autoryzacji

Polski