Znajdź swojego koordynatora opieki

Każdy członek County Care może otrzymać pomoc od koordynatora opieki, aby:

  • Odpowiedz na pytania dotyczące Twojego leczenia
  • Ustaw transport na wizyty lekarskie
  • Pomóż radzić sobie z chorobą, taką jak astma lub cukrzyca
  • Poznaj korzyści CountyCare
  • Korzystaj z usług po opuszczeniu szpitala
CountyCare ma do pomocy wyspecjalizowane zespoły koordynujące opiekę.

Jeśli znasz swoje Koordynator opiekiimię i / lub numer telefonu, skontaktuj się z nim bezpośrednio.

Członkowie i usługodawcy CountyCare mogą również dzwonić pod numer CountyCare Member Services

312-864-8200
855-444-1661 (bezpłatny)
711 (TDD / TTY)

Możesz również wypełnić Skierowanie o koordynatora formularz i twój Koordynator opieki skontaktuje się z Tobą bezpośrednio.
Polski